Консулын үйлчилгээний хураамж өөрчлөгдлөө

Монгол Улсын Гадаад хэргийн сайдаас өгсөн үүргийн дагуу иргэдэд үзүүлдэг консулын үйлчилгээний чанар, шуурхай, уян хатан байдлыг сайжруулах үүднээс ЕКГ-ын виз болон консулын үйлчилгээний хураамжид энэ оны 2 дугаар сарын 9-ний өдрөөс өөрчлөлт оруулж, Монгол Улсын гадаад паспортын хүчинтэй хугацаа сунгах хураамж 1 жилийн 20 ам.доллар байсныг бууруулж 10 ам. доллар болголоо.

Follow us

Like us